متن عاشقانه سنگین

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. آرالیا

    برگزیده حرف های سنگین و تیکه دار | انجمن رمان ایران

    از حساب و کتاب بازار عشق هیچگاه سر درنیاوردم و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی من بدهکارت می شوم.....