نادر ابراهیمی

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. D3V1L

    اشعار نادر ابراهیمی

    در درونِ مِه آنگاه که من، کنار پُل، ایستاده بودم، در قلب مِه، با چند شاخه نرگسِ مرطوب، به انتظارِ تو، و تو در درونِ مِه پیدا شدی، مِه را شکافتی و پیش آمدی، و با چشمانِ سیاهِ سیاهت دَمادم واقعی تر شدی، تا زمانی که من واقعیتِ گلگونِ گونه‌های گُل انداخته‌ات را بوییدم، آنگونه که تو، گُل‌های نرگس...