نجوم

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. E_hA

    اختر شناسی

    اخترشناسی شاخه ای از علم «نجوم» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای کاربرد قدیم کلمه، اخترشناسی در سده‌های میانه اسلامی را مشاهده کنید.