• سلام دوستان سایت را می فروشم هر کسی خواست در تلگرام پیام بده
    @milad193
    ثبت نام ورود

نجوم

  1. E_hA

    اختر شناسی

    اخترشناسی شاخه ای از علم «نجوم» به اینجا تغییرمسیر دارد. برای کاربرد قدیم کلمه، اخترشناسی در سده‌های میانه اسلامی را مشاهده کنید.
بالا