صفر تا صد

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. شکارچی

    آموزشی صفر تا صد دکلمه خوانی | انجمن رمان ایران

    در مقاله صفر تا صد دکلمه به چه چیزی پرداخته می شود؟ مبانی دکلمه اصلاح و بهبود لحن باور های غلط در دکلمه خوانی تجربه های چهار سال دکلمه خوانی