شاد

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. silvermoon

    موسیقی متن آهنگ بگو کات_ عارف شاکری

    مگه می‌شه؟ مگه داریم؟ مگه هست؟ حتی زیبایی و تو دادی شکست اول و آخرِ جذابیتی چرا تکراری نمی‌شی لعنتی! همه آدما می‌شن جذب تو چون… بخدا اشتباه کرده نیوتن ولی من جونمو می‌ذارم برات به تموم آدما بگو که: کات! به همه دور و بریات… بگو کات تو با اون صدای زیبات… بگو کات ای به قربون دو تا چشم سیات اول و...