سروده های عمران حیدری

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. آرالیا

    سروده های عمران حیدری آریا

    *به نام خالق عشق* *سرودن* سرودن،نغمه ی دیرینه ی این سرزمین است. سرودن، گفته ی آیین و دین است. سرودن، آسمان آبی عشق خدایی است. سرودن، راه زیبای رهایی است. سرودن، گفت و گو های جهانی است. نشانی از زبان بی زبانی است. سرودن، در فراز و فرود است. سخن از دامن کشف و شهود است. سرودن، در گره ها راه چاره...