tara.gn

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. PsYcHo

    دلنوشته مجوز انسانیت | tara.gn کاربر انجمن رمان ایران

    بسم تعالی نام نویسنده: tara.gn نام مجموعه: مجوز انسانیت مقدمه : دلم یک مجوز میخواهد... مجوزی که ثابت کند ، قصد من از نوشتن ساختن انسان هایی از نوع بشر و آدم است...! یک مجوز... شاید مجوز انسانیت...! جلد( با تشکر از محبوبه ی عزیزم بابت درست کردن این جلد زیبا♡ ) : ×کپی با ذکر نام نویسنده و نام...