تاسوعا

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. fatemehahmadi

    تاسوعا

    یا حسین کو علم عباست ؟ دیده ارجمند عباست دست از تن قلم عباست جان فدای قدم عباست ------------------------------------------ رفته تا علقمه با مشک و علم یادش افتاده صغیران حرم حیف دستان رشیدش شده از شانه قلم ساقی آب آور ، بی‌ کس و بی‌ یاور ------------------------------------...