تکستگرافی

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. T

    قوانین قوانین درخواست تکستگرافی

    بسم الله الرحمن الرحیم قوانین درخواست تکستگرافی ✔ لطفا در این تاپیک نام اثر و نام نویسندە را بە همراە لینک آن قرار دهید. ✔چندین متن انتخابی که حتما باید پارە ای از اثرتان باشد که خالق آن خودتان هستید ارسال کرده؛ متن ها توسط تیم بررسی خواهد شد و درصورت تایید به شما توسط طراح ابلاغ خواهد شد...