خانواده

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. آرالیا

    انواع خانواده از نظر تربیت

    "انواع خانواده از نظر تربیت" به طور خلاصه از نظر نحوه تربیت کودکان ونحوه اداره سیستم خانواده می توان چهار نوع خانواده مشخص کنیم که : الف) خانواده سخت گیر ومستبد ب)خانواده ساده و سهل گیر ج)خانواده پریشان د)خانواده سالم الف)خانواده سخت گیر ومستبد 1-تصمیم گیری با والدین مخصوصا پدر خانواده صورت...