your eyes tell

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
  1. Albatross

    اخبار داستان آهنگ.Your Eyes Tell.

    داستان آهنگ Your Eyes Tell: جونگ‌کوک در نوشتن این آهنگ همکاری کرده. این آهنگ درباره اینه که باور داشته باشید آینده‌ای که در چشم‌هاتون دیده میشه، پر از روشنایی خواهد بود، حتی اگر دنیا سختی‌های زیادی داشته باشه. بعضی از روزهای زندگی اینقدر تاریک هستن که فقط دلت میخواد پشتت رو به همه چی کنی...