مذهبی احكام وضو / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★

مرهم

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
54
42
زمان آنلاینی
0
50
احكام وضو

مسأله 323ـ هرگاه انسان وضو داشته و شك كند باطل شده يا نه، بنامى گذارد كه وضوى او باقى است و بعكس اگر كسى وضو نداشته، شك دارد وضو گرفته يا نه، بنا مى گذارد كه وضو نگرفته است.

مسأله 324ـ كسى كه مى داند وضو گرفته و حدثى هم از او سر زده، مثلاً بول كرده، چنانچه نداند كداميك جلوتر بوده، بايد وضو بگيرد.

مسأله 325ـ كسى كه در كارهاى وضو يا شرايط آن مثل پاك بودن آب و وجود مانع بر اعضاى وضو، زياد شك مى كند، بايد اعتنا نكند و مطابق معمول مردم انجام دهد.

مسأله 326ـ هرگاه بعد از نماز شك كند وضو گرفته يا نه، نماز او صحيح است، ولى براى نمازهاى بعد بايد وضو بگيرد.

مسأله 327ـ هرگاه در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه، بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و بعد از آن وضو بگيرد و اعاده نمايد.

مسأله 328ـ هرگاه انسان مرضى دارد كه بول او قطره قطره خارج مى شود، يا نمى تواند از بيرون آمدن غائط خود دارى كند، چنانچه مى داند كه از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مى كند بايد نماز را در همان وقت مهلت بخواند و بايد به واجبات نماز قناعت كند و اذان و اقامه و قنوت را اگر مهلت نمى دهد ترك كند.

مسأله 329ـ اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمى كند ولى در بين نماز فقط چند مرتبه بول و غائط از او خارج مى شود بطورى كه اگر بخواهد بعد از هر كدام
وضو بگيرد مشكل نيست، در اين صورت بايد بنابر احتياط واجب ظرف آبى پهلوى خود بگذارد و هر وقت چيزى از او خارج شد وضو بگيرد و بقيّه نماز را بخواند، امّا اگر چنان پى در پى از او خارج مى شود كه اين كار براى او مشقّت بار است يك وضو كافى است.

مسأله 330ـ چنان كه گفته شد هرگاه بول يا غائط طورى پى در پى از او خارج شود كه وضو گرفتن بعد از هر دفعه براى او بسيار مشكل است، يك وضو كافى است، بلكه مى تواند دو نماز مانند ظهر و عصر را با همان يك وضو بخواند، اگر چه احتياط آن است كه براى هر نماز يك وضو بگيرد.

مسأله 331ـ هرگاه اين گونه افراد با اختيار خود بول يا غائط كنند بايد وضو بگيرند.

مسأله 332ـ هرگاه مرضى دارد كه نمى تواند از خارج شدن باد جلوگيرى كند، بايد بهوظيفه كسانى كه نمى توانند از بيرون آمدن بول و غائط خوددارى كنند عمل نمايد.

مسأله 333ـ كسى كه بول يا غائط پى در پى از او خارج مى شود بايد بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود و براى به جا آوردن نماز احتياط و سجده و تشهّد فراموش شده، وضو گرفتن ديگرى لازم نيست، به شرط اين كه ميان نماز و اين كارها فاصله اى نيندازد.

مسأله 334ـ كسى كه بول يا غائط از او بى اختيار خارج مى شود بايد براى نماز به وسيله كيسه و مانند آن از آلودگى جاهاى ديگر بدن جلوگيرى كند و احتياط آن است كه پيش از هر نماز مخرج را آب بكشد.

مسأله 335ـ كسانى كه داراى چنين بيمارى هستند، اگر به آسانى قابل معالجه باشند واجب است معالجه كنند و اگر نكنند براى آنها اشكال دارد.

مسأله 336ـ كسانى كه به چنين بيمارى مبتلا هستند پس از بهبودى لازم نيست نمازهايى را كه در وقت بيمارى طبق دستورهاى بالا خوانده اند قضا نمايند، ولى اگر قبل از پايان وقت نماز بهبودى يابند بايد نمازى را كه وقتش باقى است اعاده كنند (بنابر احتياط واجب).
 
موضوعات مشابه
نویسنده موضوع عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
مرهم مذهبی احكام وضوى جبيره/ بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی احكام ظرفها / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی احكام نجاسات / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی امورى كه وضو را باطل مى كند / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی امورى كه بايد براى آنها وضو گرفت / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی شرايط وضو / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی دعاهاى وضو / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی طريقه وضو گرفتن / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
Asteria واعظ آشتیانی، مدیرعامل اسبق آبی‌ها: بنا به دلایل مدیریتی به سعادتمند گفتم مدیرعاملی استقلال را قبول نکن فوتبال داخلی 0
Asteria بزرگترین ایستگاه شارژ خودرو در آلمان بنا می‌شود+تصاویر علوم فنی و مهندسی 0
مرهم مذهبی وضوى ارتماسى / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها):غايب شدن مسلمان / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): استبراء حيوان نجاستخوار / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): بر طرف شدن عين نجاست / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): تَبَعيّت / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): اسلام آوردن / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): انتقال / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): ثلثان شدن / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): استحاله و انقلاب / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): آفتاب / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): زمین / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی مُطهِّرات(پاک کننده ها): آب / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی اسباب سرايت نجاست / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 1
مرهم مذهبی راههاى ثابت شدن نجاست / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی اقسام نجاسات / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 6
مرهم مذهبی احکام استبراء / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی احکام تخلّى / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 1
مرهم مذهبی احکام آب ها / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0
مرهم مذهبی اقسام آب ها / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 4
مرهم مذهبی احکام تقلید / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 0

موضوعات مشابه

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)