استالاکتیت

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★

Asteria

مدیر بازنشسته
بازنشسته انجمن
3,654
7,637
زمان آنلاینی
7m
480
22
چکنده ( استالاکتیت ) :
ستونی نوک‌تیز از مواد معدنی است که به صورت قندیلی از سقف غار آویخته باشد. چکنده ها اشکالی گوناگون دارند اما بیشتر آنها به شکل مخروطهایی هستند که قاعده‌شان به سقف چسبیده و رأس آنها به سوی کف غار است.
طول چکنده ها گاهی به چند متر میرسد. گاهی چکنده ها به شکل گل کلم زایش مییابند؛ در این صورت به آنها گل کلمی گفته میشود.
از شکلهای دیگر چکنده ها، چکنده هایی به شکل تودهای نخود یا تودهای سوزن هستند که به آنها چکندههای نخودی یا سوزنی گفته میشود
 

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)