مذهبی اقسام آب ها / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★

مرهم

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
54
42
زمان آنلاینی
0
50
اقسام آبها

مسأله 21ـ آب يا «مطلق» است يا «مضاف». آب مضاف آبى است كه به تنهايى به آن آب گفته نشود، مثلاً بگويند «آب ميوه»، «آب نمك» و «آب گل»; امّا آب مطلق آن است كه مى توان بدون هيچ قيد و شرطى به آن آب گفت; مثل آبهاى معمولى.

مسأله 22ـ آب مطلق اقسامى دارد كه هركدام حكمى دارد و آن پنج قسم است: اوّل آب كر، دوم آب قليل، سوم آب جارى و آبهاى لوله كشى، چهارم آب باران، پنجم آب چاه، ولى همه اين آبها پاك و پاك كننده اند; امّا آب مضاف چيزى را پاك نمى كند، بلكه با ملاقات به نجس، نجس مى شود.1ـ آب كر

مسأله 23ـ آب كر بنابر احتياط واجب مقدار آبى است كه اگر در ظرفى كه طول و عرض و عمق آن هركدام سه وجب ونيم است بريزند، آن ظرف را پركند، يا وزن آن 384 كيلوگرم (384 ليتر) باشد و معيار در وجب، وجبهاى متوسّط است.

مسأله 24ـ اگر عين نجس مانند بول و خون در آب كر بريزد نجس نمى شود، مگر اين كه رنگ، يا بو يا مزه آن تغيير كند.

مسأله 25ـ اگر چيزى كه نجس شده (مانند لباس و ظرف) در آب كر بشويند، پاك مى شود.
مسأله 26ـ هرگاه رنگ و بو و طعم آب كر به واسطه غير نجاست تغيير كند، نجس نمى شود ولى خوب است از هرگونه آب آلوده اجتناب گردد.

مسأله 27ـ هرگاه عين نجس (مانند خون) به آبى كه بيشتر از كر است برسد و قسمتى از آن را تغيير دهد چنانچه باقيمانده به اندازه كر يا بيشتر است، فقط آن قسمت كه تغيير كرده نجس مى شود و الاّ تمام آن نجس خواهد شد.

مسأله 28ـ هرگاه چيز نجس را زير شيرى كه متّصل به كر است بگيرند، آبى كه از آن مى ريزد پاك است، مگر اين كه بو يا رنگ يا طعم نجاست به خود گيرد.

مسأله 29ـ آبى كه به اندازه كر يا بيشتر بوده، چنانچه شك كنيم از كر افتاده حكم آب كر را دارد و بعكس، اگر آبى كمتر از كر بوده و شك داريم كر شده، حكم آب كمتر از كر را دارد.

مسأله 30ـ كُر بودن آب را از دو راه مى توان شناخت: نخست اين كه خود انسان يقين پيدا كند و ديگر اين كه لااقل يك نفر عادل خبر دهد.
 

مرهم

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
54
42
زمان آنلاینی
0
50
2ـ آب قليل

مسأله 31ـ آب قليل آبى را گويندكه از مقداركر كمتر باشد و از زمين نجوشد.

مسأله 32ـ هرگاه چيز نجسى به آب قليل برسد آن را نجس مى كند (بنابر احتياط واجب) امّا اگر از بالا بريزند، فقط آن مقدار كه به نجس رسيده نجس مى شود و اگر به صورت فوّاره از پايين به بالا رود و به چيز نجسى برسد، قسمت پايين آن نجس نمى شود.

مسأله 33ـ اگر با آب قليل پاك چيزى را كه نجس شده بشويند پاك مى شود (باشرايطى كه بعداً گفته خواهد شد) امّا آبى كه از آن جدا مى شود و آن را «غساله» گويند، نجس است; مگر در آبى كه با آن مخرج بول و مدفوع را مى شويند كه با پنج شرط پاك است: يكى از اوصاف سه گانه نجس را به خود نگرفته باشد. نجاستى از خارج به آن نرسيده باشد. نجاست ديگرى مانند خون يا بول همراه آن نباشد.
بنابر احتياط واجب ذرّات مدفوع در آب پيدا نباشد. بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد، ولى پاك بودن اين آب به آن معنى است كه اگر به بدن و لباس ترشّح كند لازم نيست آن را آب بكشند، امّا ساير استفاده هاى آب پاك را از آن نمى توان كرد.
 

مرهم

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
54
42
زمان آنلاینی
0
50
3ـ آب جارى

مسأله 34ـ آبهايى كه از زمين مى جوشد و جارى مى شود مانند آب چشمه و قنات، يا از برفهاى متراكم در كوهها سرچشمه مى گيرد و ادامه دارد آب جارى است.

مسأله 35ـ آب جارى با ملاقات نجاست نجس نمى شود، هرچند كمتر از كر باشد، مگر اين كه بو، يا رنگ، يا طعم نجاست به خود گيرد.

مسأله 36ـ هرگاه نجاستى به آب جارى برسد و قسمتى از آن، بو، يا رنگ ويا طعم نجس گيرد همان مقدار نجس مى شود و طرفى كه متّصل به چشمه است اگرچه كمتر از كر باشد پاك است، ولى طرف ديگر اگر كمتر از كر باشد نجس مى شود، مگر اين كه با آب تغيير نكرده، اتّصال به چشمه داشته باشد.

مسأله 37ـ آبهاى ايستاده كه هروقت از آن برمى دارند باز هم مى جوشد حكم آب جارى دارد و با ملاقات نجاست نجس نمى شود، هرچند كمتر از كر باشد، همچنين آبهاى ايستاده كنار نهرها كه متّصل به نهر است.

مسأله 38ـ چشمه ها و قناتها كه گاه مى جوشد و گاه از جوشش مى افتد، در هنگامى كه مى جوشد حكم آب جارى دارد.

مسأله 39ـ آبهاى لوله كشى شهرها و حمّام ها و مانند آن كه متّصل به منبع است حكم آب جارى را دارد، به شرط اين كه آب منبع به تنهايى يا به اضافه لوله ها كمتر از كر نباشد.

مسأله 40ـ هرگاه ظرفى را زير آب لوله كشى بگذارند، آبى كه درون ظرف است حكم آب جارى را دارد، به شرط اين كه متّصل به آب لوله كشى باشد.
 

مرهم

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
54
42
زمان آنلاینی
0
50
4ـ آب باران

مسأله 41ـ آب باران در حكم آب جارى است و به هر چيز نجسى برسد آن را پاك مى كند، خواه زمين باشد، يا بدن، يا فرش و يا غير اينها، به شرط اين كه عين نجاست در آن نباشد و غساله يعنى آبى كه با آن شسته شده جدا شود.

مسأله 42ـ بارش چند قطره كافى نيست، بلكه بايد به مقدارى ببارد كه به آن «باران» گويند.

مسأله 43ـ هرگاه باران روى عين نجسى ببارد و به جاى ديگر ترشح كند، احتياط واجب اجتناب از آن است.

مسأله 44ـ هرگاه روى زمين يا پشت بام عين نجس باشد و باران روى آن ببارد احتياط واجب اجتناب است، امّا آن مقدار كه روى نجس نباريده پاك است و اگر باهم مخلوط شود و از ناودان جارى گردد آن هم پاك است.

مسأله 45ـ هرگاه آب باران جارى شود و به زير سقف يا جايى كه باران نمى بارد برسد آن را پاك مى كند، به شرط اين كه باران قطع نشده باشد.

مسأله 46ـ هرگاه آب باران در جايى جمع شود و متّصل به باران باشد، حكم آب باران را دارد و هرچيز نجسى را پاك مى كند هرچند كمتر از كر باشد.

مسأله 47ـ هرگاه فرش پاكى روى زمين نجس باشد و باران بر آن ببارد و از زير آن جارى شود، آن فرش نجس نمى شود، بلكه زمين هم پاك مى شود.

مسأله 48ـ هرگاه باران بر حوضى كه آب آن نجس است ببارد و با آن مخلوط گردد پاك مى شود.
 

مرهم

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
54
42
زمان آنلاینی
0
50
5ـ آب چاه

مسأله 49ـ آب چاه پاك و پاك كننده است، هرچند كمتر از كر باشد و اگر
چيز نجسى كه عين نجاست در آن نيست با آن شسته شود پاك مى گردد،مگر اين كه به واسطه رسيدن عين نجس، بو يا رنگ ويا طعم نجس به خود
بگيرد.

مسأله 50ـ گرچه آب چاه بر اثر افتادن چيز نجس در آن نجس نمى شود، ولى مستحبّ است مقدارى از آن را براى هريك از اشياء نجس بكشند و دور بريزند، اين مقدار در كتابهاى مفصل فقهى تعيين شده است.

مسأله 51ـ چاههاى عميق و نيمه عميق و معمولى كه آب آن با موتور و تلمبه كشيده مى شود هرگاه آبى كه از آن كشيده اند، به مقدار كر باشد پاك كننده است و اگر كمتر از كر باشد مادام كه آب جريان مستمر دارد حكم آب چاه را دارد و با ملاقات نجاست نجس نمى شود.

مسأله 52ـ هرگاه آب چاه بر اثر ريختن عين نجس در آن بو يا رنگ يا طعم نجاست گيرد و بعداً اين تغيير، خود به خود از بين برود آب چاه پاك نمى شود، مگر اين كه آبهاى تازه اى از آن بجوشد و با آن مخلوط گردد.
 
موضوعات مشابه
نویسنده موضوع عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
Asteria اقسام شرکت ها حقوق تجارت 0
Asteria اقسام وصیت حقوق خصوصی 0
مرهم مذهبی اقسام نجاسات / بنا بر رساله آية اللّه العظمى مكارم شيرازى مسائل دینی و مذهبی 6
S افزایش وزن گوسفند زنده با آب نمک حقیقت دارد؟ حیوانات خانگی و اهلی 0
shirin.f نگران نباشید، آب گرم و سرد به یک اندازه دست ها را تمیز می کنند تازه های علم پزشکی 0
اریکا آب مروارید چشم چشم پزشکی 4
Asteria ❗️با استفاده از شامپو بچه لباس های نخی آب رفته را به اندازه ی اول شان برگردانید خانه داری 0
Asteria ❗️عوارض خوردن آب همراه غذا تغذیه 0
Asteria فواید نوشیدن آب با معده خالی! تغذیه 0
Asteria فلزات سنگین در آب اشامیدنی زیست شناسی 0
mobina_gh خواص شگفت انگیز آب پرتقال طبیعی برای سلامتی طب سنتی 0
ق آموزشی آب و هوا به زبان آلمانی زبان آلـمانی 0
zahra.78 مصرف لیمو ترش به همراه آب قبل صبحانه خطرناک است تغذیه 6
zahra.78 خواص بی نظیر آب گشنیز برای بدن خواص خوراکی ها 1
miss_gh اگر آب‌ها و خشکی‌ها جابجا شوند چه اتفاقی می‌افتد؟ مطالب جالب و دانستنی ها 0
HASNA آموزش نکات کاربردی و مهم برای یادگیری خوش خطی با خودکار مثل آب خوردن! خوشنویسی 0
HASNA فرمول های ریاضی رامثل آب خوردن تایپ کنید مطالب کاربردی کامپیوتر 0
HASNA ايرانيان، نخستين کسانی که لوله‌کشی آب داشته‌اند! تاریخ ایران 1
helia_L ۱۰ روایت از مطالعه حقوق و فناوری در آن سوی آب‌ها حقوق تکنولوژی 0
miss_gh تاثیر بی نظیر و باورنکردنی “آب خیارشور” در درمان معده درد و دیابت ! خواص خوراکی ها 0
♧~HaavusH _Rad~♧ نمایشگر اولتراسونیک، راهکار اپل برای بهبود عملکرد لمسی نمایشگر آیفون زیر قطرات آب بررسي تخصصي گوشي 0
♧~HaavusH _Rad~♧ فواید و خواص دوش آب سرد در تابستان متفرقه پزشکی 0
E_hA زیباترین آب نما‌های دنیا مطالب جالب و دانستنی ها 1
HASNA بازی موبایل Candy Crush Saga؛ دنیای جذاب آب نباتی اندروید 0
HASNA بیوگرافی مسعود آب‌پرور بیوگرافی کارگردانان (سینما و تلویزیون) 0
HASNA آب تنها علامت کلیدی از وجود حیات فرازمینی نیست نجوم 2
فاطـمه زهـرا چرا خانم ها نباید آب پرتقال بخورند؟ بانوان 0
فاطـمه زهـرا آب روی ماست را دور نریزید زیرا… خواص خوراکی ها 0
atta جهان زیر آب جالب و دیدنی 1
HASNA آب و هوا قم قم 0
HASNA آبشار آب سفید الیگودرز استان لرستان لرستان 0
Diana عکسهایی از موجودات درون آب ها آبزیان و آکواریوم 0
ســـحرپــروانـہ آب غنی از هیدروژن موثرترین آنتی اُکسیدان متفرقه پزشکی 0
ســـحرپــروانـہ چگونه با مصرف آب لاغر شویم؟ تغذیه 0
Incisive چرا آب ایران و روسیه در یک جوی نمی‌رود؟ سیاسی 0
f.paria آموزش ۳ : کشیدن آب با مداد رنگی مداد رنگی 0
ســـحرپــروانـہ به این دلایل آب ماست را دور نریزید! طب سنتی 0
ســـحرپــروانـہ بدترین زمان برای نوشیدن آب تغذیه 0
crystal blood کشته شدن 2 نوجوان در اثر سقوط به آب‌بندان در مازندران حوادث 0
A نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب استانبول اروپا 0
A مسجدی شناور بر روی آب آسیا 1
Asteria بعد قرن ها دانشمندان راز رسانا بودن آب را یافتند شیمی 0
Asteria فواید مصرف آب تغذیه 1
Asteria چرا نباید بعد از غذا آب یخ خورد؟ متفرقه پزشکی 1
HaMed.NM پرتاب بطری آب و شیر فوتبال خارجی 0
PsYcHo آب انبار شش بادگیری یزد 0
Asteria تحقیقات یک دانشمند ژاپنی برروی مولکولهای آب در شرایط مختلف شیمی 0
Asteria چرا یخ روی آب شناور می ماند؟ شیمی 0
Asteria احتمال تشکیل آب زمین در اعماق گوشته زمین شناسی 0
Asteria آب میتواند دوحالت مختلف مایع باشد! شیمی 0

موضوعات مشابه

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)