رمان بچرخ تا بچرخیم | گل سرخ کاربر انجمن رمان ایران

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 0, کاربران: 0, مهمانان: 0)

  • انجمن رمان ایران تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است. ★ از قرار دادن هرگونه فعالیتی در انجمن که خلاف شئونات جمهوری اسلامی ایران باشد، خودداری کنید؛ زیرا با فرد خاطی برخورد رسمی می‌شود. ★
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

Arezoo.M

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
152
429
150
دستش رو روی‌دهانم گذاشت و آروم گفت:
- به بیتا یک‌زنگ بزن و روی اسپیکر بذار. سریع باش! الان هواپیما بلند می‌شه.
من هم گفتم:
- اوم اومی اهومی!
باگنگی گفت:
- چی میگی؟!
بادست‌هام به دستش که روی‌دهانم بود اشاره کردم که گرفت و دستش رو برداشت و من گفتم:
- باشه الان بهش زنگ می‌زنم.
باخوشحالی گفت:
- دمت گرم خواهری جبران می‌کنم.
با خباثت گفتم:
- می‌کنی داداش! می‌کنی!
- چه جوری؟
با خباثت کامل گفتم:
- نقش عشق‌من رو جلوی کسی که بهت میگم بازی می‌کنی.
باعصبانیت گفت:
- من دارم زندگیم رو سر و سامون میدم تو می‌خوای بهش گند بزنی؟!
باخشم گفتم:
- اگه اجازه بدی داشتم ادامش رو می‌گفتم. به بیتا می‌گیم یک نقشه‌ست تا جنابعالی شاکی نشی!
با خوشحالی گفت:
- تکی!
با پرویی گفتم:
- می‌دونم.
بعد هم اجازه ندادم حرف بزنه و شماره‌ی بیتا رو گرفتم.
بایک‌بوق جواب داد:
- الو مریسا؟ کجایی در به در؟ می‌دونی من و خانوادت چقدر نگران تو و مامانت شدیم؟
ناخودآگاه پوزخندی زدم و گفتم:
 

Arezoo.M

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
152
429
150
- اون‌ها؟ اون‌هایی که دست روم بلند می‌کنن نگرانم شدن، چه جالب!
لحن‌جدی گرفتم و گفتم:
- بیتا از روی اسپیکر بردار با خودت خصوصی کار دارم.
بالحن‌سوالی گفت:
- از کجا فهمیدی؟!
با خنده گفتم:
- خیر سرم پلیسم‌ها!
- چی؟! مریسا تو پلیس بودی و به من نگفتی؟ ازت انتظار نداشتم. برو، برو گمشو!
باحرص گفتم:
- ای‌بترکی، برو تو اتاق.
صدای پاهایی از پشت تلفن می‌اومد و این نشون دهنده این بود که داره به سمت اتاق میره.
بعد از چندلحظه گفت:
- خب مریسا چیکار داری؟ کجایی؟ کسی پیشته؟
تندی گفتم:
- استپ استپ! پیاده شو باهم بریم. هیچ‌کاری نمی‌کنم تو هواپیما هستم. آره پیشمه!
باکنجکاوی گفت:
- کی؟
با خباثت گفتم:
- د نمیشه. حالا بگو ببینم، الان من غریبه شدم؟
جا خورد و گفت:
- چی؟! چی میگی؟!
با حالت خباثت گفتم:
- آرش صدیقی کیه؟ ای ناقلای باکلاس!
هول کرده بود. برای همین تندی گفت:
- دوستش دارم.
چشم‌های و من و آرش دیدنی بود. یکدفعه بیتا بالحن نگرانی گفت:
- تو که بهش نمیگی؟ میگی؟
 

Arezoo.M

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
152
429
150
باخباثت کامل گفتم:
- خودش شنید!
یک‌دفعه بیتا شروع کرد جیغ کـ*شـ*یـ*د*ن. گوشی رو به آرش دادم و گفتم:
- بقیش با تو ببینم چیکار می‌کنی.
گوشی رو گرفت و گفت:
- بیتا خانومی؟
یک‌دفعه بیتا آروم گرفت و گفت:
- جانم!
آرش باعشق نگاهی به صفحه گوشی انداخت و بعد گفت:
- جانت بی‌بلا خانومم.
روی برگردوندم و به هدفنم خیره شدم. چقدر این عاشقانه‌ها قشنگ بود.
بالبخند سربلند کردم و به آرشی که داشت باعشق به بیتا ابراز علاقه می‌کرد نگاه کردم. آرش بادیدن لبخند من سریع مکالمش رو تموم کرد و گوشی رو به سمتم گرفت.
بی‌هیچ حرفی فقط باهمون لبخند گوشی رو گرفتم. آروم زیرل**ب گفتم:
- خوش به حالت آرش!
انگار شنید، چون لبخندعریضی زد و گفت:
- آره! خوش به حالم چون خواهرمهربونی مثل تو رو دارم.
- منم خوش به حالم چون داداشی مثل تو دارم.
هم‌دیگه رو ب*غل کردیم.
وقتی از هم جدا شدیم گوشیم زنگ خورد. با دیدن اسم‌طرف چشم‌هام دوازده‌تا شد، نویان بود!
جواب دادم:
- الو؟
باعصبانیت گفت:
- الو و زهرمار، الو و کوفت، چرا بقیه تماس‌هام رو ریجکت کردی؟
بابهت گفتم:
- من؟!
- نه پس من!
بابی‌حوصلگی گفتم:
- نویان حرفت و بزن خوابم میاد.
 

Arezoo.M

کاربر شناخته شده
کاربر عادی انجمن
152
429
150
باتعجب گفت:
- واقعاً؟
باصدای خلبان که داشت اعلام می‌کرد داریم بلند میشیم به وجد اومدم و سریع گفتم:
- خب نویان من دیگه میرم خداحافظ.
بعد هم بی‌توجه به خداحافظیش گوشی رو قطع کردم و صاف نشستم. تو راه مدام داشتم به این‌که چطوری خانوادم رو ببخشم فکر می‌کردم.
چقدر سخت بود با کینه‌ای که از خانوادت داری بری. من هم چقدر بی‌رحم شده بودم که بی‌توجه به گریه‌های دوست‌هام ترکشون می‌کردم.
داداش‌های بی‌رحم‌تر از خودم که با بی‌رحمی سیلی‌هایی به من می‌زدند و اما اصل کاری پدرم که با بی‌رحمی کتکم می‌زد و نزدیک بود بمیرم.
برای همه‌ی کارهایی که کردید تقاص پس می‌دید. پس بچرخید تا بچرخم که حالا دور، دور منه!
***
"جلددوم این رمان منتشر خواهد شد و هرگونه کپی‌برداری از آثار "گل سرخ" پیگردقانونی خواهد داشت!
جلد دوم با نام «برگ ریزان پاییز» منتشر خواهد شد!
***
دیگر اثر های درحال‌تایپ نویسنده:
مسلسل مرگ
عروس گمشده شیطان
سه اَبرتباهکار
دوئل نگاهت
میم برای من
دینامیت
نیمه‌دیگر
چشمان آهو
رهایی
مهراز
گرایش ناممکن
زهرچشم
غزل
محدثه
زمستان‌خاکستری
رفیق جانا
فن‌فیکشن هاگوارتز سیتی
داستان‌کوتاه ماتیسا
داستان‌کوتاه ماه‌آرا
داستان کوتاه دختر بد
داستان‌کوتاه بردیا
مجموعه سه‌جلدی سرنوشت درهم ما
***
سخن نویسنده: از همتون ممنونم که همراهیم کردید دوستان و اما این رمان رو قرار بود یک‌جلد بدم بیرون ولی خب دیدم که حدود ۱۰۰۰تا صفحه میشه و جذابیتش رو به هم می‌ریزه، برای همین گفتم جلد دومی هم داشته باشه جذاب‌ترش می‌‌کنه.
درسته زیاد نخندوندمتون ولی شما به بزرگی خودتون ببخشید. جلد دوم انشااللّه با ساختار خنده‌دارتری سراغتون میام. عزیزان اولین تجربه بود و حتماً هیچ‌کس از اولین نوشته خودش نویسنده نمیشه، بنده الان این رمانم با رمان مسلسل‌مرگ، عروس گمشده شیطان و... خیلی فرق داره. در پناه خداوند، یاعلی!
***
تاریخ شروع رمان:
۱ آبان ماه ۱۳۹۸
تاریخ پایان رمان:
۱۴ دی ماه ۱۳۹۸
***
ممنونم از همتون خداحافظ...
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
موضوعات مشابه
نویسنده موضوع عنوان تالار پاسخ‌ها تاریخ
Arezoo.M درحال بررسی درخواست ویرایش رمان بچرخ تا بچرخیم | گل سرخ کاربر انجمن رمان ایران آثار درحال ویرایش 1
IRAN_BOT سارا حیدریان خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Zhaleh خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT pooya.ghaderi خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT mahyaelec خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT ibistonbeauty خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT ☆NEGAR☆ خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT nyn.n خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT setare2020 خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Raha_mmsr خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT fati/ خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Špicÿ Girł خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Zahrakmi خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT KIAnaz خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT mhaya789 خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT im_princess خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT ایدا رشید خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Hona خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Hadis_hs خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT نارسیس یوسفی خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Tiara خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT negarfazoolah1 خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT carroll خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT _RAHA_ خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Yeganeh خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT ikmec خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT نورا برهان(زهرابرهانزهی) خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 1
IRAN_BOT RAHA~R خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT هدیه زندگی خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT drhoney خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Silvermon خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Ainaz خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT noor خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Hadis16 خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT میم نون خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT JnjSara خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Dorsa خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Wmortiz خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Shima85 خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT پادشاه پرندگان خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Najmeh خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Fatemealavi خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Pary خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT rezai خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT imendoor خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Aman خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT به تو چه خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT Farnoosh خوش آمدید | انجمن رمان ایران کاربران جدید 0
IRAN_BOT تبعید کاربر amanda | انجمن رمان ایران کاربران تبعید شده 0
T مذهبی دعاھاى سفارش شده جھت اداى قرض | انجمن رمان ایران داروخانه معنوی 0

موضوعات مشابه

کسانی که این موضوع را دیده‌اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 0, کاربران: 0, مهمانان: 0)