اصطلاحات زبان انگلیسی با ترجمه

H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
it'll spoil my appetite اشتهامو کور کرده

my GOD damn him خدا رحمت کند

my GOD bless him خدا رحمتش کند

my GOD for give him خدا ببخشدش

my GOD kill him خدا بکوشدت

im done تا خر خره خوردم

i will get it من جواب میدم

poor you اخی

panking calll مزاحم تلفنی

you have a screw loose یک تختش کمه

no pain no gain نامبرده رنج گنج میسر نمیشود

tit for tat این به اون در

easy come easy go باد اورد رو باد میبره
 
H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
its raining cats and dog مثل چی داره بارون میاد

play of the job ماست مالی کردن

apple polishing پاچه خواری

dont beat around the bushes برو سر اصل مطلب

im unity there is stregh یک دست صدا نداره

shake your leg عجله کن

goody to shoes پاچه خوار

ingratiaterپاچه خوار
 
H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
As you make your bed,so you must lie in it.

هر که خربزه می خورد پای لرزش می نشیند

*****
At daggers drawn.

مثل کارد و پنیر

*****
At the foot of the candle it is dark.

کوزه گر از کوزه شکسته اب می خورد
As plain as a pikestaff

مثل روز روشن
 
H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
Bad is never cheap.

هیچ ارزانی بی علت و هیچ گرانی بی حکمت نیست

*****
Bad luck often brings good luck.

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

*****
A bad penny aleays comes back.

مال بد بیخ ریش صاحبش

*****
A bad shearer never had a good sickle.

عروس بلد نیست برقصد می گوید زمین کج است
 
H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
A bad thing never dies.

بادمجان بم افت ندارد

*****
Bare as a bone.

مثل کف دست خالی

*****
To be a time - server.

نان به نرخ روز خوردن

*****
To be afraid of one's own shadow.

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

*****
To be all aboroad.

تو باغ نبودن

*****
to be all ears.

سراپا گوش بودن
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 1) مشاهده جزئیات

  • H

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)