آموزشی ضرب المثل های انگلیسی با ترجمه

H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
You’re only young once
آدم همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان

Your sins will find you out
مکن بد که بد بینی از یار نیک نروید ز تخم بدی بار نیک
غم و شادمانی نماند و لیک جزای عمل ماند و نام نیک

You can’t make an omelets/omelet without breaking eggs
تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

You can not serve God and mammon
هم خدا خواهی و هم دنیای دون
این محال است و جنون ای ذولفنون
 
H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
You may end him but you’ll not mend him
توبه گرگ مرگ است.

You can lead a horse to water, but you can’t make him drink
هیچ کاری با زور درست نمی شود؛ زور همیشه کارساز نیست.

You win some/a few; you lose some/a few
زندگی برد و باخت دارد.

You are what you eat.
غذای انسان ماهیت انسان را می سازد.
 
H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
You have taken the good with the bad
باید خوب را با بد پذیرفت.

A Younger idler, an old beggar
جوان بیکار امروز، گدای پیر فرداست.
در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی.

You reap what you sow
خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

You pay your money and you take your choice
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.
 
H

hosna

پلیس انجمن
عضو کادر مدیریت
ویرایشگر انجمن
پلیس انجمن
مدیر آزمایشی تالار زبان
21 October 2019
198
79
28
You can do anything, but not everything
شما می توانید هر کاری را انجام دهید اما نمی توانید همه کارها را انجام دهید.

You can’t put the clock back
گذشته ها گذشته است.

Years teach us more than books
سالها بیشتر از کتابها به ما درس می دهند.

You want a thing done, does it yourself?
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من.
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 2) مشاهده جزئیات

  • H
  • آیلین:)

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)