• به انجمن شگفت انگیز رمان ایران بپیوندید و رمان های زیبای خود را در انجمن به اشتراک بگذارید
    به ما کمک کنید تا جامعه خود را توسعه دهیم :)
    ثبت نام ورود

اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
Home boy & Home girl
بچه محل
.
Are U happy or married
مجردی يا متاهل؟
.
I must talk so my self
تعريف از خود نباشه
.
I wasn't born yesterday
موهامو توآسياب سفيد نکردم
.
She doesn't lift a finger
دست به سياه و سفيد نميزنه
.
Whenever he opens he's mouth he puts he's feet in it
اومد حرف بزنه راه رفت
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
Home boy & Home girl
بچه محل
.
Are U happy or married
مجردی يا متاهل؟
.
I must talk so my self
تعريف از خود نباشه
.
I wasn't born yesterday
موهامو توآسياب سفيد نکردم
.
She doesn't lift a finger
دست به سياه و سفيد نميزنه
.
Whenever he opens he's mouth he puts he's feet in it
اومد حرف بزنه راه رفت
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
Cause my finger
وقتي چيزي رو به سمت کسي پرتاب ميکنيم براي عذر خواهي اين اصطلاح رو ميگيم
.
he is so behind
طرف شوته
.
her bark is worse than her bite
زبونش مثل نيش مار ميمونه
.
Variety is the spice of life
تنوع چاشني زندگيه
.
it's beyond his mind
عقلش قد نميده
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
Cause my finger
وقتي چيزي رو به سمت کسي پرتاب ميکنيم براي عذر خواهي اين اصطلاح رو ميگيم
.
he is so behind
طرف شوته
.
her bark is worse than her bite
زبونش مثل نيش مار ميمونه
.
Variety is the spice of life
تنوع چاشني زندگيه
.
it's beyond his mind
عقلش قد نميده
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
Don't look the other way
خودتو به کوچه علي چپ نزن
.
Poor fellow
بنده خدا
.
He is post master at
طرف خداي فلان کار است
.
Cut my legs and call me shorty
تو گفتي و منم باور کردم
.
She's a liar liar
یه روده راست تو شکمش پيدا نميشه
.
ta ta for now
خداحافظ (فعلا)
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
the weather has changed
شرايط عوض شده
.
push around the bush
طفره رفتن
.
He's all thumb
آدم شلخته
.
talk of devils
حلال زاده است
.
to flatter
پاچه خواري
.
to kiss up somebody
پاچه خواري

 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
apple polisher
پاچه خوار
.
give someone lip service
شير کردن کسي با حرف
.
chicken chicken
چقدر ترسو
.
chicken feed
پول خردناچيز
.
chicken scratch
خرچنگ قورباغه
.
bread line
خط فقر
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
copy cat
کسي که زود هر چيز را تقليد ميکند
.
back breaking job
شغل سخت و کمر شکن
.
has the penny dropped
؟ دوزاريت افتاد
.
dress up like a Christmas tree
تيپ زدن
.
you shine like a new penny
اصطلاح براي تعريف از افراد خوشتيپ
.
thick skull
کله پوك
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
how can i put it into your thick skull
چطوري توي کله پوکت فرو کنم
.
you look lost
گيج ميزني
.
when there is a will, the is a way
خواستن توانستن است
.
I put it down to experience
پشت دستم رو داغ گذاشتم
.
I learned my lesson
درسم را گرفتم
.
I got the message
پیام را گرفتم
 

Fzramacani70

مباشر کل سایت
عضو کادر مدیریت
مباشر کل سایت
کاربر vip
عضویت
26 March 2020
ارسال ها
772
امتیاز واکنش
1,185
امتیاز
210
سن
13
محل سکونت
استادیو
Goody Goody
کسي که پاچه خواري يا خود شيريني ميکنه بهش ميگن
.
I am just picking on you
فقط سر به سرت ميزارم
سر کارت گذاشتم
.
I will fix you / I will teach you a good lesson
پدرتو در ميارم
.
I will send you on a trip
يه کاري کنم حال کني
.
you've got belly
شکم آوردي
.
your shirt is what i really adore
لباست منو کشته
 

کسانی که این موضوع را خوانده اند (تعداد: 0) مشاهده جزئیات

کسانی که در حال مشاهده موضوع هستند (تعداد: 1, کاربران: 0, مهمانان: 1)

بالا