♥ دلت گرفته بیا اینجا ♥

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#31
هربار مرا می‌بوسی ،
هربار سفت در آغوشم میکشی ،
هربار اشک را از گونه هایم پاک میکنی،
و هر بار با نگاهت آشوب دلم را آرام می‌کنی
درنظر خودت این ها محبت های« برادرانه» است
من اگر نخواهم برادرم باشی باید به کی بگویم؟
لعنت بر تو و برادرانه هایت
 
آخرین ویرایش:

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#32
وقتی با شوق‌وذوق از بلایی که بر سر دوستت آوردی برایم تعریف‌میکنی و بعد قاه‌قاه میخندی و من با لبخند بهت میگویم :« شیطون!» ،
منظورم خود شخص شیطان است.......زیرا که همین شیطنت هایت است که مرا دیوانه‌ و دلداده‌ی خود کرده....و تو شیطان‌صفتانه این عشق در چشمانم را ندید میگیری.....بااین حال دوستت دارم شیطون من :`
 

K.D.H

همراه انجمن
کاربرسایت
#33
اخرین بار بهم گفتی باهام مشکل داری؟؟ گفتم نه ، ولی داشتمو بهت نگفتم ... و ای کاش که درکم میکردی تا بهت میگفتم ...
قدم های بلند شجاعت می خواد ، دوست داشتن تردید نمیخواد ؛ کم بینی از دل نمیاد ...
 

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#34
میگویی نمی خواهمت...
من هم برای حفظ آخرین ذره غرورم ،میگویم باشد،من هم نمی خواهمت...
نمی دانستم دروغگو دشمن خداست ، وگرنه دروغ به این عظمت را نمی گفتم...
 

Nirvana

دوستدار انجمن
کاربرسایت
#35
چشمای خسته دستای بسته
گنجشکک اشی مشی پرت شکسته
آفتاب رو بومه تاریکی شومه
گنجشکک اشی مشی بازی تمومه..
موندی تو حوض نقاشی که از خونه ات جدا نشی
حسرت ِ آسمون شدی تو
آه
ساکت و سرخورده شدی آرزوی مرده شدی
بازی ِ دستشون شدی تو..
 

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#36
چرا زمان آنقدر زود میگذرد؟!.....
ساعت من عقب مانده یا عقربه های زمان دو ماراتون گذاشته اند؟!...
 

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#37
ع.ش.ق
.
.
.
معلممان می‌گفت که زندگی بخاطر این سه حرف در رگ ها جریان دارد...
.
.
.
اما نمی‌دانست همین سه حرف هستند که جریان زندگی را در رگ های من قطع کرده اند...
 

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#38
لبخند میزنم،
لبخند میزنم
و لبخند میزنم
اما نمی‌دانی که این لبخندها از آن لبخند ها نیست...
 

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
#39
همیشه با تحسین بهم میگفتی که بازیگری توی خونته...
حالا می‌خوام ازین استعدادم استفاده کنم...
لبخند های مصنوعی به من می آید نه؟!...
 

موضوعات