الان داشتی به چی فکر میکردی؟

HAMD_MAHD

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
به خیلی چیزا
اینکه دلم چقدر تنگ شده براش
اینکه انتظار کشیدن خیلی سخته
اینکه چقدر احمقم
اینکه دیگه ظرفیتم تکمیله، نمیتونم تحمل کنم. خدایا می‌شنوی صدامو؟ چرا هیچوقت هیچی اونجوری که باید, پیش نمیره؟ اصلا حواست به منم هست؟
 

NadyA

عضو سایت
کاربرسایت
به اینکه اگه زندگی رو با ذهن باز و روشن فکرانه جلو نبریم به درهای بسته زیادی جلو راهمون برمیخوریم.
اولین تمرینی که فکر منو باز کرد دل کندن از وابستگیها بود و اون چیزایی که با خودمون میگیم بدون اینا من نمیتونم زندگی کنم!!