✴کی، کجا،چه کاری؟✴

وضعیت
موضوع بسته شده است.

tara.gn

سرپرست بخش عکس + مدیر تالار نقد اشعار + سراینده انجمن
عضو کادر مدیریت
سرپرست بخش عکس
مدیر تالار نقد اشعار
#1
بسم تعالی
سلام دوستان ناقد اشعار (:
توی این تایپک درجات مختلف ناقدان اشعار نام برده میشه و افراد رسیده شده به این مقام ها هم گفته میشن.

ناقد ارشد:
ناقدی که به روایتی، کمک دست و همیار مدیر تالار هست و به مدیر در انجام بعضی کار ها مثل سازمان دهی به ناقدان دیگه و چک کردن نقد ناقدان دیگه کمک میکنه.
ناقد سرپرست:
مسئول چک کردن و سازمان دهی به زیر گروه های خود است و کارهایش زیر نظر ناقد ارشد و مدیر تالار است.
و دیگر ناقدان:

تمام کار های ایشان زیر نظر ابتدا سرپرست، سپس ناقد ارشد و پس ازآن زیر نظر مدیر تالار است.
ارشد: _
سرپرست: _
تمامی ناقدان انجمن:

موفق باشید دوستان ^-^
مدیریت تالار نقد.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.