رقاصه ای به نام دود

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#1
دلم سيگار ميخواهد
و پک های عميق
يک سينه پر از درد و دودهای غليظ
و يک دوربين
که داد ميزند
براي يک بار هم که شده فقط مرا ببين
عينکِ آفتابی
و عکسی که يک روز بگی اين بود آخرين
دو ليتر بنزين
و يک .... کبريت
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#3
حقیقت تلخ تر از آن بود

که شب اش

به سیــــــگاری

سرانجام یابد .

یک نخ سیگار و کلی خاطره از تو!

امشب همه را دود می کنم ...
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#5
ماشینم بوی سیگار می دهد
تنم
لباسم
دفتر کارم
حتی قهوه های دو نفره ی فرانسوی هم بوی سیگار می دهد
از زمستان 4 سال پیش
تمام لحظه های من
که بوی تو را می داد...
فقط بوی سیگار می دهد...!
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#6
راستش را بخواهی از موقعی که رفتی هیچ چیز تغییر

نکرده است،

- من هنوز قهوه می خورم

- سیگار می کشم

- پیاده میرم

هستم ؛ اما

- تلخ تر

- تنهاتر ...
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#9
سیگـــار از آخـــرین پک...

ســـرباز از آخــــرین تیر...

من از آخـــرین نگـــــاه...

همه از تمـــام شدن میترسیم ..
 

دل ارا

بازنشسته انجمن
بازنشسته انجمن
#10
زنی که در روبروی تو سیــــگارمی کشد
در فکر گفتگوی تو سیــــگار می کشد
وقتی که می روی و دلش تنگ می شود
بی شک به جستجوی تو سیــــگارمی کشد
این بار بی تو فاصله ها را نمی دود
در سوگ آرزوی تو سیــــگار می کشد
زخمی تر از همیشه نگاهش به دست توست
در وصف داروی تو سیــــگار می کشد
وقتی نفس زنان به کنار تو می رسد
با عطر رنگ و بوی تو سیــــگارمی کشد
هرگز سخن نگفت و سکوتش ترانه شد
اهنگساز روی تو سیــــگارمی کشد
اهسته عکس تورا در بغل گرفت و بعد
با بـ ـوسه بر گلوی تو سیــــگار می کشد
لب را نمی گشاید و رسوا نمی کند
در حفظ ابروی تو سیــــگار می کشد