رقاصه ای به نام دود

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
هیچ قطاری از این اتاق نمی گذرذ
من اینجا نشسته ام و با همین سیگار
نمی شنوی … ؟
سرم دارد سوت می کشد
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
تند تند پک می زنی و من خیره به رقـــص دودهایت نگاه می کنم
به فیــلتــر سیگارت نگاه می کنم که بین لب هایت قرار دادی
می ترسم از روزی که مانند سیگارت تند تند پک بزنی عشق مان را
و زندگی من مانند دود سیگارت زود محو شود در یادت
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
حالا که رفته ای مرد شده ام
بسته بسته سیگار می کشم
تا تو را دود کنم در خیال خسته ام
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
سیگار دیگه آرومم نمی کنه
یه مسکن قوی می خوام
بوی تو … آغوش تو … تو …
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
ته سیگار هایم پوکه های خاطرات است
که شلیک می کنم وسط مغزم
می کشد مرا
اما شاید تو را فراری دهداز ذهنم
همه را خطا زدم
پاکت بعدی خشابی دیگر
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
آنقدر سیگار می کشم
تا تلخی سیگار
شیرینیِ تو را از خاطرم ببرد
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
یادته می گفتی یک نخ روشن کن دوتایی بکشیم ؟
از وقتی رفتی به یادت تمام سیگار ها رانصفه می کشم
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
گفت : اینقدر سیگار نکش می میری
گفتم : اگه نکشم می میرم
گفت : اگه بکشی با درد می میری
گفتم : اگه نکشم از درد می میرم
گفت : هوای دودی جلوی درد رو نمی گیره
گفتم : هوای صاف جلوی مرگو می گیره؟
نگاهم کرد و گفت : بکش …
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
با یک گریه ی مشترک
یک لیوان چای انفرادی و یک نخ سیگار
که دل کشیدنش را ندارم
جنون امشب را شروع می کنم
صبح دوباره همان آدم سابق می شوم
که به تمام دنیا صبح بخیر می گوید
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
سیگار روشنت را در جنگل خشک و آشفته روح من انداختی
بعد پرسیدی : مزاحمت که نشدم ؟
خندیدم و گفتم : نه اصلاً …
 

موضوعات

بالا