رقاصه ای به نام دود

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
بی تو نه شعر می چسبد نه مرور خاطره ها نه سیگار
من تو را می خواهم
می فهمی ؟
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
به ته سیگارهایتان احترام بگذارید
نیندازیدشان زیرپا
چرا آدم ها عادت دارند
هرکه به پایشان سوخت را می اندازند زیر پا ؟
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
سیگارت را پشت دست من خاموش کن
بگذار این داغ نشانی باشد
برای دیگر دل نبستن ها
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
اینجا زمین است،
هیچ چیز عجیب نیست،
آدم ها آرزوهایت را مثل سیگار دود می کنند و به آسمان می فرستند …
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
نیکوتین سیگارآدم ها را جذب نمی کند
آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند
خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات
آدم ها معتاد خاطرات می شوند
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
سیگارهای تلخ مرا به خواب های شیرین بردند
کاش می توانستم خواب هایم را به تصویر بکشم
روزگار می گذرد
شب ، روز
شب ، روز
سیگارهای تلخ تکرار می شوند خواب های شیرین ، اما …
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
با کامی تلخ از جویدن هزار بسته ته سیگار
بیا آخرین پک را به عشق بزنیم
دود می شویم همین روزها…
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
نمی دانم …
سیگار می کشم یا حسرت نبودنت را
ریه هایم را پر از دود می کنم یا پر از آه رفتنت
نمی دانم تو را دود می کنم یا خاطراتت را
اصلا چه فرقی می کند ؟
تو رفته ای و من سیگار و حسرت و آه را با هم می کشم
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
اینکه گاهی سیگار می گیرد در دست
یعنی هنوز هم نشانی از تو در خاطرش هست
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
657
امتیاز
93
محل سکونت
…!
بعد از رفتن او
من و ته سیگار و پنجره نیمه باز
مانده ام که کدام یک برای سقوط مناسب تریم؟
 

موضوعات

بالا