رقاصه ای به نام دود

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
آن روز بوی سیگار می دادی
و من می دانستم که تو سیگار نمی کشی
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
از آن روز که رفته ای
کارت شارژها را سیگار می خرم
و با خیابان حرف می زنم
همین طوری پیش برود
گوشی را هم باید بفروشم کفش بخرم
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
نیکوتین سیگارآدم ها را جذب نمی کند
آدم ها به دود سیگار معتاد می شوند
خیره می شوند به دود و غرق در خاطرات
آدم ها معتاد خاطرات می شوند
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
سیگارهای تلخ مرا به خواب های شیرین بردند
کاش می توانستم خواب هایم را به تصویر بکشم
روزگار می گذرد
شب ، روز
شب ، روز
سیگارهای تلخ تکرار می شوند خواب های شیرین ، اما …
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
با کامی تلخ از جویدن هزار بسته ته سیگار
بیا آخرین پک را به عشق بزنیم
دود می شویم همین روزها…
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
اینکه گاهی سیگار می گیرد در دست
یعنی هنوز هم نشانی از تو در خاطرش هست
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
نه …
کاری به کار عشق ندارم
من هیچ چیز و هیچ کس را دیگه در این زمانه دوست ندارم
انگار این روزگار چشم ندارد من و تو را یک روز خوشحال و بی ملال ببیند
زیرا هر چیز و هر کس که دوست تر بداری
حتی اگر یک نخ سیگار یا زهر مار باشد از تو دریغ می کند
پس با همه وجودم خود را زدم به مردن تا روزگار دیگر کاری به کار من نداشته باشد
این شعر را هم نا گفته می گذارم …
تا روزگار بویی نبرد که …
گفتم که …
دیگه کاری به کار عشق ندارم !
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
بعد از رفتن او
من و ته سیگار و پنجره نیمه باز
مانده ام که کدام یک برای سقوط مناسب تریم؟
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
بعضی‌ انسان‌ها با چشمهاشون گریه نمیکنن
پا میشن ، یه سیگار بر میدارن و میرن تو بالکن . .
 

دل ارا

LONG LIVE EVIL
کاربرسایت
عضویت
4 October 2017
ارسال ها
670
امتیاز
93
محل سکونت
…!
کبریت بکش تا ستاره‌ای به شب اضافه کنیم
و خیره شو
به مردمان تنهایی که در آسمان سیگار می‌ کشند . . .
 

موضوعات


بالا