آموزش دستورهای فارسی!

Mohadeseh.f

مدیر تالار نقد+ نگارگر انجمن
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار رمان های کامل شده
مدیر تالار نقد
نگارگر انجمن
عضویت
24 January 2018
ارسال ها
190
لایک ها
1,754
امتیاز
93
محل سکونت
تهـــــــــــــرون
#1
باسلام خدمت تمامی دوستان گلم

و دوستانی که در دور های متوسطه به سر می برند

خوب من خودم یکی از اعضای فامیلم با دستورها و شناسه های فارسی

خیلی مشکل داشت برای همین گفتم شاید شما هم مشکل داشته باشید

و طبق سواد و فهمیده های خودم این دستور ها و شناسه ها رو در اختیارتون

گذاشتم ... امیدوارم به دردتون بخوره !

بسم الله

ما درزبان فارسی یه بخش خیلی مهمی داریم به اسم " کلمه " !

کلمه تشکیل شده از :

1 . اسم

2 . فعل

3 . حرف

که خیلی خیلی هم کاربرد داره ... اسم که از روی اسم خودشم معلومه

و فعل هم یعنی کاری یا چیزی که اتفاق افتاده یا درحال اتفاق افتادنه .

اسم " مصدر " مطئنن به گوشتون خورده ... کلمه ها ی مصدر همیشه

درآخر " ن " می خورند !

مانند :

گفتن

شنیدن

آمدن

ریختن

ولی موضوع خیلی خیلی مهم اینه که ماچگونه بااستفاده از کلمه و اعضاش

و مصدر دستور بسازیم !

" بن " به معنای ریشه ! بنِ کلمه یعنی ریشه کلمه !

بن به دوصورت هست :

1 . ماضی

2 . مضارع

حالا در اینجا ما یکی از کلمات مصدر بالا " گفتن " را انتخاب می کنیم

و مثال می زنیم !

بن ماضی : در اینجا " ن " مصدر حذف میشه و به گذشته تبدیل میشه

که اگه "ن " گفتن رو حذف کنیم می شود " گفت " !

بن مضارع : در اینجا باید کلمه را به امر تبدیل کنی .. یعنی چی ؟ یعنی اینکه

کلمه ی " گفتن " را اگر به امر تبدیل کنیم می شود " بگوی " !

نکته مهم : همیشه برای تبدیل کردن به امر از حرف " ب " در اول کلمه

استفاده کنید و سپس آن را حذف کنید ! که می شود " گوی " !

بر می گردیم به موضوع اصلی :

با شناسه ها مطمئنم آشناییت دارید ولی بازم من به ترتیب می نویسمشون :

( م . ی . د . ییم . ید . ند )

دقت کنید بیشتر جاها شناسه " د " یعنی سوم شخص مفرد تهی هست !

وکلمه باهاش ساخته نمیشه .. در بعضی جاها !

حالا می خوام انواع ماضی رو بگم و دستورهای ساختش رو که در اینجا بیشتریا مشکل دارن :

انواع ماضی :

1 . ساده : بن ماضی + شناسه : گفتم . گفتی . گفت ( دقت کنید "د " نگرفت ) گفتیم . گفتید . گفتند

2 . استمراری : می + ماضی ساده : می گفتم . می گفتی . می گفت . می گفتیم

. می گفتید . می گفتند

3 . بعید : صفت مفعولی ( ه یا ـه ) + صرف فعل بودم : گفته بودم . گفته بودی . گفته بود . گفته بودیم . گفته بودید . گفته بودند

4 . التزامی : صفت مفعولی ( ه یا ـه ) + صرف فعل باشم : گفته باشم . گفته باشی . گفته باشد . گفته باشیم . گفته باشید . گفته باشند

5 . نقلی : صفت مفعولی ( ه یا ـه ) + صرف فعل ( ام . ای . است . ایم . اید . اند ) گفته ام . گفته ای . گفته است . گفته ایم . گفته اید . گفته اند

نکته : در ماضی التزامی فقط شناسه " د " به کار می رود و اینکه در ماضی نقلی باید باشناسه جدا که در پرانتز هم ذکر کردم بنویسم !

6 . مستمر : صرف فعل داشتم + ماضی استمراری : داشتم می گفتم . داشتی

می گفتی . داشت می گفت . داشتیم می گفتیم . داشتید می گفتید . داشتند می گفتند

این از انواع ماضی و مثال هایش و اما می رویم سراغ بن مضارع :

انواع مضارع ها :

1 . اخباری : می + گویم : می گویم . می گویی . می گوید . می گوییم . می گویید . می گویند

2 . التزامی : ب + گویم : بگویم . بگویی . بگوید . بگوییم . بگویید . بگویند

3 . مستمر : صرف فعل دارم + مضارع اخباری : دارم می گویم . داری می گویی . دارد می گوید . داریم می گوییم . دارید می گویید . دارند می گویند

نکته : دقت کردید بچه ها ؟ در مضارع شناسه " د " در همه نوع به کار رفته بود و از فعل امر استفاده شد .و درقسمت بعد می پردازیم به فعل مستقبل یعنی آینده :

آینده : صرف فعل خواهم + بن ماضی : خواهم گفت . خواهی گفت . خواهد گفت . خواهیم گفت . خواهید گفت . خواهند گفت

و اما اگر بازم دقت کرده باشید در مضارع و آینده و فعل التزامی ماضی

حرف "د " به کار رفته است ...

امیدوارم که یاد گرفته باشید .. هرگونه سوالی ذهنتون و درگیر کرد درخدمت هستم

Mohadeseh.f
 

موضوعات

بالا