فراخوان جذب منتقد برای رمان

MOHADESEH.F

مدیر تالار نقد
عضو کادر مدیریت
مدیر تالار نقد
#1
سلوم دوستان عزیزم
به تعدادی افراد منتقد نیاز داریم جهت منتقدی رمان ها ... اگر مایل هستید به خصوصی بنده پیام بدید تا بادادن آزمون نتیجه کار خودتون رو ببینید