تاحالا شده ؟؟؟؟؟

MTAN

کاربر تازه وارد
کاربرسایت
آره...ماکارونی سوخته.....انقد خوشمزس

تاحالا شده سر جلسه امتحان معلمت انقد با شَک بت نیگا کنه که بخودت شک کنی داری تقلب می‌کنی و خودتم خبر نداری؟
اره همیشه همینطوریه
نمیدونم چرا ولی همیشه معلما اینقد بد نگاه میکنن به خودم شک میکنم