تاحالا شده ؟؟؟؟؟

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت
همچین چیزایی زیاد برام پیش میاد ولی بعد حساب طرفو میرسم جلوی معلم باه‍اش کاری ندارم
تا حالا شده یک اشتبآهو سی بار بكوبن تو سرت؟؟
بیست و نه بار.....اوهوم
تا حالا شده دنیا برات سیاه سفید باشه؟
 

Harley Quinn

با اینکه رفتی... ولی هنوز پیشمی:)
کاربرسایت