آخرین فعالیت

 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “اسفند” قدرت روحی شما منظره ی عظیم تری را مشاهده می کند؛ و در نهایت، از میان تمامی بروج دوازده گانه شما دارای پرقدرت ترین شرایط روحی...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “بهمن” قدرت روحی شما به کشف افکار دیگران می پردازد. قدرت روحیتان چیزی را که از دیگران می خواهد بدست می آورد و به طریقی که مد نظر شماست...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “دی” قدرت روحی شما سرعت را می شناسد. متولدین برج جدی می دانند چگونه با سرعت مناسب زندگی کنند برخلاف افراد دیگری که از این ویژگی...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “آذر” قدرت روحی شما موفقیت را در بر خواهد گرفت. متولد برج قوس یک خوش بین داتی است. این توانایی به شما امکان می دهد که کجا به دنبال...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “آبان” قدرت روحی شما در حال تصفیه ی لایه ی سطحیتان است. عمیقا مهربان هستید و به شدت حس هم دردی خود را ابراز می کنید. اما کلمات برای...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “مهر” قدرت روحی شما باعث می شود تا دیگران را خیلی بهتر از خودتان بشناسید. دارای توانایی درک دیگران هستید. می توانید انگیزه های دیگران...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  شهریور” شما این توانایی را دارید که پیشاپیش از امری آگاهی یابید یا حتی به طور صحیح امور را پیش بینی کنید. برای مثال حس روحیتان به شما...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “مرداد” قدرت روحی شما در حال پیدا کردن دقیق ترین زمان بندی است. به عنوان یک شیر؛ قویا با ریتم زندگی و حیات در ارتباط هستید، لحظه به...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “تیر” قدرت روحی شما متکی به درون شماست. از آن جایی که این توانایی عاطفی را دارید که احساسات دیگران را متوجه شوید، اطلاع از آنچه که در...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “خرداد” قدرت روحی شما در حال یافتن واژگان مناسب است. متولدین برج جوزا به گونه ای از پنج حس خود استفاده می کنند که دیگر نیازی به حس ششم...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع قدرت درونی خودتون رو بشناسید ? پاسخ داد.
  “اردیبهشت” قدرت روحی شما مرز ها را حس می کند. به عنوان یک گاو نر؛ روح شما چنین درکی از مرز ها دارد. شما می دانید هنگامی که این مرز ها...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  “فروردین” قدرت روحی شما در زمان مناسب، در جای درست قرار دارد. شما می توانید آدم های بحث برانگیز را بدون هیچ زحمتی و خیلی راحت تر از...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع نقاط ضعف متولدین هرماه چیست ? پاسخ داد.
  اسفند متولد اسفند بیش از حد رویایی و رمانتیک است. بزرگ ترین نقطه ضعف او رویاپردازی های بیش از حدش است. البته نمی توان این واقعیت را...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع نقاط ضعف متولدین هرماه چیست ? پاسخ داد.
  بهمن متولد بهمن فردی شاد و تغییرپذیر است. او همیشه دوست دارد سرگرمی های جدید پیدا کند و همین نقطه ضعف اوست. سرگرمی های بی نهایت باعث می...
 • ✟it:₦e҉g₳ℜ
  ✟it:₦e҉g₳ℜ به موضوع نقاط ضعف متولدین هرماه چیست ? پاسخ داد.
  آذر متولد آذر بسیار شاد و با اعتماد به نفس است. بزرگ ترین نقطه ضعف او این است که نیاز دارد مرکز توجه باشد و حاضر است برای مشهور شدن و...